Archiwum: luty 2016

Przetarg na wyłonienie inwestora zastępczego

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 20, 14-300 Morąg

ogłasza przetarg ofertowy

na wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji inwestora zastępczego – dla planowanego przedsięwzięcia:

„Modernizacja systemu ciepłowniczego Morąga z wykorzystaniem OZE”

Przetarg na budowę sieci i przyłączy ciepłowniczych

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 20, 14-300 Morąg, tel. (89) 757 26 27.

ogłasza dwuetapowy przetarg ofertowy na wykonanie sieci i przyłączy cieplnych do budynku ul. Leśna dz. nr 577/22, ul Kwiatowa 11, ul. Rubinowa w Morągu.

Projekt strony internetowej

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
 ul. Przemysłowa 20, 14-300 Morąg

ogłasza dwustopniowy przetarg w trybie zapytania o cenę

na zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej, instalacja systemu zarządzania treścią, przeszkolenie w jego obsłudze pracowników przedsiębiorstwa, utrzymanie domeny i hostingu strony, zapewnienie sprawnego działania strony i bazy danych, pomoc techniczna oraz instalacja i konfiguracja dodatkowych modułów funkcjonalnych przez pierwsze sześć miesięcy trwania projektu.

Sprzedaż nieruchomości

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 20, 14-300 Morąg

ogłasza przetarg ofertowy

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem węzła cieplnego, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie ZWKW w Morągu prowadzi księgę wieczystą nr EL20/00021543/1, położonej przy ul. Leśna 30 w Morągu, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 70/31 o powierzchni 0,01 ha.

Sprzedaż nieruchomości

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 20, 14-300 Morąg

ogłasza przetarg ofertowy

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym –pomieszczenia po byłej kotłowni, dla których Sąd Rejonowy w Ostródzie ZWKW w Morągu prowadzi księgę wieczystą:

– nr EL20/00026865/9, położonej w Żabim Rogu nr 143, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 443/26 o powierzchni 0,0133 ha,
– nr EL20/00026864/2, położonej w Żabim Rogu nr 144, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 443/27 o powierzchni 0,0133 ha.