Archiwum: maj 2016

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Morąg dnia 18.05.2016r.
PROTOKÓŁ nr 8/2016
z przetargu ofertowego na wykonanie przyłącza cieplnego do budynku dworca PKP ul. Dworcowa 16 w Morągu

NOWE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI MIEJSKIEJ

Rozpoczynamy prace polegające na przyłączeniach nowych odbiorców do sieci cieplnej. W dniu 16.05.2016r rozpoczynamy budowę przyłączy ciepłowniczych do nowo budowanych budynków wielorodzinnych przy ulicy Bolesława Prusa (od strony ul. Leśnej).

Prosimy o wyrozumiałość Odbiorców ciepła z budynku ul. Leśna 52. W dniu 16.05.2016r w godz. 10-18 nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody.

RUSZAJĄ PRACE REMONTOWE

W dniu 16.05.2016r przystępujemy do kompleksowej modernizacji węzła cieplnego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul Dąbrowskiego  16 C w Morągu. Zmodernizowany węzeł będzie posiadał w pełni automatyczną regulację parametrów technologicznych połączoną ze zdalną wizualizacją parametrów pracy.Węzeł został zbudowany przez pracowników działu remontowo-eksploatacyjnego naszej firmy – poniżej zdjęcie urządzenia przed montażem w budynku.

Kompaktowy węzeł cieplny

W dniach 16 – 18.05.2016r nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody do tego budynku. Za niedogodności z tym związane przepraszamy Odbiorów.

Specyfikacja do przetargu na przyłącze do budynku dworca PKP

DO POBRANIA

Opis techniczny

rys.1   rys.2

S P E C Y F I K A C J A

W A R U N K Ó W   Z A M Ó W I E N I A

Zamawiający:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

Przemysłowa 20, 14-300 Morąg,

TEL. 89 757 26 27, FAX. 89 757 20 09

Poczta: dt@mpec-morag.pl

Zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na:

Wykonanie przyłącza cieplnego do budynku dworca PKP ul. Dworcowa 16 w Morągu.