Archiwum: marzec 2016

Rozstrzygnięcie przetargu

PROTOKÓŁ Nr 07/2016

z przetargu ofertowego dwuetapowego na wykonanie sieci i przyłączy cieplnych do budynku ul. Leśna dz. 577/22, ul. Kwiatowa 11, ul. Rubinowa w Morągu

Ogłoszenie

Na podstawie Art. 116 ust. 13 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Źródłach Energii, tj. obowiązku publikacji na stronie internetowej przedsiębiorstwa informacji dotyczącej procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w cieple dostarczonym do sieci ciepłowniczej informujemy, że udziały te w roku 2015 wyniosły:

  • ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii – 0%
  • ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów – 0%
  • ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych – 0%

Przetarg na stronę internetową rozstrzygnięty

PROTOKÓŁ Nr 3/2016

z przetargu ofertowego dwustopniowego w trybie zapytania o cenę na zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej

Przetarg na opał rozstrzygnięty

PROTOKÓŁ Nr 2/2016

z przetargu ofertowego dwustopniowego na dostawę miału węglowego na rok 2016

Przetarg na projekt strony internetowej

PROTOKÓŁ Nr 1/2016

z przetargu ofertowego dwustopniowego w trybie zapytania o cenę na zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej