Archiwum: październik 2016

PRZETARG

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 20, 14-300 Morąg

OGŁASZA

POSTĘPOWANIE W TRYBIE „PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO” ZGODNIE Z REGULAMINEM UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA  Z O.O. W MORĄGU.

 

na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn:

„Modernizacja systemu ciepłowniczego Morąga w celu likwidacji niskiej emisji”

Procedurę przetargu, zakres i terminy prac określa specyfikacja przetargu.

 

Zapraszamy do zapoznania się z :

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Projekty – Kolonia Warszawska

 

Uwagi do przetargu:

 

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2015r. o efektywności energetycznej informujemy że, decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki otrzymaliśmy ŚWIADECTWO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ  NR PL01738/2/00430/1-2015.

Świadectwo potwierdza deklarowaną oszczędność energii wynikającą z zrealizowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

swiadectwo-efektywnosci-energetycznej