Archiwum: 22 lutego 2016

Przetarg na budowę sieci i przyłączy ciepłowniczych

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 20, 14-300 Morąg, tel. (89) 757 26 27.

ogłasza dwuetapowy przetarg ofertowy na wykonanie sieci i przyłączy cieplnych do budynku ul. Leśna dz. nr 577/22, ul Kwiatowa 11, ul. Rubinowa w Morągu.