Archiwum: październik 2023

SPRZEDAŻ OPAŁU

Informujemy, że od dnia 23-10-2023 r. można nabyć węgiel kamienny w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Cena 1 550,00 zł brutto za tonę

Przetarg

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert na przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia:

” BUDOWA KOTŁOWNI OPALANEJ BIOMASĄ O MOCY 4 MW W MORĄGU W CELU UZYSKANIA SYSTEMU EFEKTYWNWGO ENERGETYCZNIE”

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o kwocie przeznaczonwj na sfinalizowanie zamówienia

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanychw ramach przedsięwzięcia

” BUDOWA KOTŁOWNI OPALANEJ BIOMASĄ O MOCY 4 MW W MORĄGU W CELU UZYSKANIA SYSTEMU EFEKTYWNWGO ENERGETYCZNIE”

 Kwota jaką zzamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

– 9 486 498,00 PLN brutto.

 

Poniżej plik pdf.

kwota przeznaczona na kocioł zrębka