Przetarg na wyłonienie inwestora zastępczego

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 20, 14-300 Morąg

ogłasza przetarg ofertowy

na wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji inwestora zastępczego – dla planowanego przedsięwzięcia:

„Modernizacja systemu ciepłowniczego Morąga z wykorzystaniem OZE”

Przewidywany zakres prac modernizacyjnych:

Planowane przyłączenia Kolonii Warszawskiej w Morągu (budynki jednorodzinne) do sieci ciepłowniczej. Likwidacja niskiej emisji.

Zakres inwestycji:

  1. Przyłącze ciepłownicze do grupowego węzła cieplnego długość ok 250 mb,
  2. Węzeł grupowy o docelowej mocy ok. 1,8 MW węzeł pracuje na sieć niskich parametrów w zakresie temp. 80/60 w sezonie i 70 stopni poza sezonem,
  3. Sieć cieplna niskich parametrów rozprowadzona wzdłuż dróg osiedla,
  4. Przyłącza do budynków wyposażone w zawory odcinające i na wejściu do budynku licznik ciepła.

Przewiduje się również montaż instalacji fotowoltaicznej oraz włączenie jej w istniejący system energetyczny. Założono zastosowanie instalacji ogniw fotowoltaicznych typu PV na działce o powierzchni ok. 1,75 ha oraz nr 4/2 o powierzchni 0,45 ha usytuowanych w pobliżu Kotłowni Rejonowej, stanowiącej własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z.o.o. w Morągu. Na terenie tym możliwe będzie usytuowanie ok. 3 750 ogniw o łącznej powierzchni ok. 6 375 m².

Zakres prac określa specyfikacja przetargu.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

Marcin Charzyński – tel. 503 970 636.

Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki: