Archiwum: 26 lutego 2016

Przetarg na wyłonienie inwestora zastępczego

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 20, 14-300 Morąg

ogłasza przetarg ofertowy

na wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji inwestora zastępczego – dla planowanego przedsięwzięcia:

„Modernizacja systemu ciepłowniczego Morąga z wykorzystaniem OZE”