Archiwum: wrzesień 2020

PRZETARG NA ŁADOWARKĘ KOŁOWĄ

Komisja powołana przez Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Morągu Zarządzeniem Nr 10/2020 z dnia 14.09.2020r.

w składzie :

 1. Marcin Charzyński    – przewodniczący
 2. Łukasz Gieszczyński   – członek
 3. Magdalena Łastowska – członek

W przetargu wzięło udział pięć firm:

 1. AMAGO sp. z o.o.
 2. Cholerzyn 383
 3. 32-060 Liszki
 • Liebherr-Polska Sp. Z o.o.
 • Ul. Hansa Liebherra 8
 • 41-710 Ruda Śląska
 • BERGERAT MONNOYEUR oddział Gdańsk
 • Ul. Galaktyczna 34
 • 80-299 Gdańsk
 • PGG Maszyny Budowlane Sp. Z o.o. Sp. K.
 • Ul. Obornicka 1
 • 62-002 Złotkowo
 • Fabryka Maszyn XCMG-Europa Sp. Z o.o.
 • Ul. Korfantego 11A/2
 • 05-850 Ożarów Mazowiecki

Firmy zaproponowały następujące ceny netto :

 1. AMAGO sp. z o.o.
 2. Cholerzyn 383
 3. 32-060 Liszki

 Cena netto: 475 000,00 (słownie : czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych)

 • Liebherr-Polska Sp. Z o.o.
 • Ul. Hansa Liebherra 8
 • 41-710 Ruda Śląska

Cena netto: 487 650,00 (słownie : czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych)

 • BERGERAT MONNOYEUR oddział Gdańsk
 • Ul. Galaktyczna 34
 • 80-299 Gdańsk

Cena netto: 608 000,00 (słownie : sześćset osiem tysięcy  złotych)

 • PGG Maszyny Budowlane Sp. Z o.o. Sp. K.
 • Ul. Obornicka 1
 • 62-002 Złotkowo

Cena netto: 507 820,00 (słownie : pięćset siedem tysięcy osiemset dwadzieścia  złotych)

5.Fabryka Maszyn XCMG-Europa Sp. Z o.o.Ul. Korfantego 11A/2

05-850 Ożarów Mazowiecki

Cena netto: 259 000,00 ( słownie :  dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)

Kryterium wyłonienia oferty było 100% ceny. Komisja w wyżej wymienionym  składzie wybrała  ofertę firmy :

Fabryka Maszyn XCMG-Europa Sp. Z o.o.

Ul. Korfantego 11A/2

05-850 Ożarów Mazowiecki