Władze spółki

 Adam Maruszak Prezes Zarządu MPEC Sp z o.o. w Morągu

Adam Maruszak

Główny Księgowy

Agnieszka Niemanowska

Starsza Księgowa
Anna Maruszak
Marcin Charzyński Główny Inżynier
Marcin Charzyński
Sekretariat
Edyta Januszkiewicz
Kierownik ds remontowo-eksploatacyjnych
Łukasz Gieszczyński
Kierownik Kotłowni RejonowejKrzysztof Sobkowiak
Specjalista ds. Kadr i Płac
Magdalena  Łastowska