Archiwum: 11 lutego 2016

Sprzedaż nieruchomości

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 20, 14-300 Morąg

ogłasza przetarg ofertowy

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem węzła cieplnego, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie ZWKW w Morągu prowadzi księgę wieczystą nr EL20/00021543/1, położonej przy ul. Leśna 30 w Morągu, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 70/31 o powierzchni 0,01 ha.

Sprzedaż nieruchomości

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 20, 14-300 Morąg

ogłasza przetarg ofertowy

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym –pomieszczenia po byłej kotłowni, dla których Sąd Rejonowy w Ostródzie ZWKW w Morągu prowadzi księgę wieczystą:

– nr EL20/00026865/9, położonej w Żabim Rogu nr 143, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 443/26 o powierzchni 0,0133 ha,
– nr EL20/00026864/2, położonej w Żabim Rogu nr 144, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 443/27 o powierzchni 0,0133 ha.