Login: Hasło:
mpec - morag
PRZETARG NA BUDOWĘ PRZYŁĄCZA


Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

ul. Przemysłowa 20, 14-300 Morąg, tel. 089 757 26 27.

ogłasza dwuetapowy przetarg ofertowy na wykonanie przyłącza cieplnego do budynku mieszkalnego  ul. Dębowa w Morągu.

Zakres prac określa specyfikacja przetargu.

Specyfikację można pobrać ze strony internetowej http://mpec-morag.pl/.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

Marcin Charzyński tel. 0503970636.

Oferta winna zawierać koszt realizacji całości zadania, gwarancję na wykonane prace oraz zastosowane materiały, termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie spółki ul. Przemysłowa 20 do dnia 18.07.2014r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.07.2014r.. o godz. 1030.

Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


Autor: [Marcin Charzyński] - Dodano dnia: 2014-07-04

PRZETARG NA BUDOWĘ PRZYŁĄCZA


Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

ul. Przemysłowa 20, 14-300 Morąg, tel. 089 757 26 27.

ogłasza dwuetapowy przetarg ofertowy na wykonanie przyłącza cieplnego do budynku mieszkalnego  ul. Rubinowa 23 w Morągu.

Zakres prac określa specyfikacja przetargu.

Specyfikację można pobrać ze strony internetowej http://mpec-morag.pl/.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

Marcin Charzyński tel. 0503970636, Kondej Henryk tel.0897572627.

Oferta winna zawierać koszt realizacji całości zadania, gwarancję na wykonane prace oraz zastosowane materiały, termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie spółki ul. Przemysłowa 20 do dnia 17.06.2014r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.2014r. o godz. 1030.

Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


Autor: [Marcin Charzyński] - Dodano dnia: 2014-05-21

PRZETARG NA BUDOWĘ PRZYŁĄCZA


Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

ul. Przemysłowa 20, 14-300 Morąg, tel. 089 757 26 27.

ogłasza dwuetapowy przetarg ofertowy na wykonanie przyłącza cieplnego do budynku mieszkalnego  ul. Warmińska w Morągu.


Autor: [Marcin Charzyński] - Dodano dnia: 2014-05-20

Nowa Taryfa dla ciepła


Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr OGD–4210-43(23)/2013/430/IV/KKR z dnia 20 grudnia 2013 r. zatwierdził „Taryfę dla ciepła” ustaloną przez nasze Przedsiębiorstwo. Taryfa dla ciepła została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 27 grudnia 2013 r  poz. 3776.

          W związku z powyższym , zgodnie z § 2 pkt 2 umowy o dostarczenie energii cieplnej od dnia 01.02.2013 r. będą obowiązywały nowe ceny i stawki opłat za dostarczaną energię cieplną.

Pełny tekst taryfy zamieszczony jest zakładce "Taryfy" oraz w formacie PDF w zakładce "Dokumenty do pobrania"

 


Autor: [Marcin Charzyński] - Dodano dnia: 2013-12-30

Awaria sieci ciepłowniczej


Awaria sieci została tymczasowo usunięta dla zapewnienia dostaw energii odbiorcom. Do pełnej sparwności sieci potrzeba materiałów, które powinny niebawem dotrzeć.  Po dotarciu materiałów, koniecznym będzie kolejne wyłączenie dostaw ciepła na czas ich montażu. O terminie wyłączenia powiadomimy zarządców i na stronie internetowej, 


Autor: [Tadeusz Sobkowiak] - Dodano dnia: 2013-08-06

Strona:1 2 3 4 5 6 7
Copyright © m-web.pl