Witamy na stronie internetowej MPEC Sp. z o.o. w Morągu

Witamy na stronie internetowej MPEC Sp. z o.o. w Morągu

Znajdą tutaj Państwo informacje na temat Spółki oraz bieżące ogłoszenia i przetargi.

Sprzedaż węgla

Sprzedaż węgla

Oferujemy sprzedaż węgla, miału oraz eko-groszku w atrakcyjnych cenach.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Morąg dnia 18.05.2016r.
PROTOKÓŁ nr 8/2016
z przetargu ofertowego na wykonanie przyłącza cieplnego do budynku dworca PKP ul. Dworcowa 16 w Morągu

NOWE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI MIEJSKIEJ

Rozpoczynamy prace polegające na przyłączeniach nowych odbiorców do sieci cieplnej. W dniu 16.05.2016r rozpoczynamy budowę przyłączy ciepłowniczych do nowo budowanych budynków wielorodzinnych przy ulicy Bolesława Prusa (od strony ul. Leśnej).

Prosimy o wyrozumiałość Odbiorców ciepła z budynku ul. Leśna 52. W dniu 16.05.2016r w godz. 10-18 nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody.

RUSZAJĄ PRACE REMONTOWE

W dniu 16.05.2016r przystępujemy do kompleksowej modernizacji węzła cieplnego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul Dąbrowskiego  16 C w Morągu. Zmodernizowany węzeł będzie posiadał w pełni automatyczną regulację parametrów technologicznych połączoną ze zdalną wizualizacją parametrów pracy.Węzeł został zbudowany przez pracowników działu remontowo-eksploatacyjnego naszej firmy – poniżej zdjęcie urządzenia przed montażem w budynku.

Kompaktowy węzeł cieplny

W dniach 16 – 18.05.2016r nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody do tego budynku. Za niedogodności z tym związane przepraszamy Odbiorów.

Specyfikacja do przetargu na przyłącze do budynku dworca PKP

DO POBRANIA

Opis techniczny

rys.1   rys.2

S P E C Y F I K A C J A

W A R U N K Ó W   Z A M Ó W I E N I A

Zamawiający:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

Przemysłowa 20, 14-300 Morąg,

TEL. 89 757 26 27, FAX. 89 757 20 09

Poczta: dt@mpec-morag.pl

Zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na:

Wykonanie przyłącza cieplnego do budynku dworca PKP ul. Dworcowa 16 w Morągu.

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NA PRACE PROJEKTOWE

Morąg,  dn. 15.04.2016 r.

PROTOKÓŁ  Nr   8/2016

z przetargu ofertowego w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego dla przedsięwzięcia” Projekt przyłącza, węzła cieplnego i przyłączy do budynków Osiedla Warszawskiego w Morągu        

Komisja powołana przez Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Morągu  Zarządzeniem Nr 10/2016 z dnia 11.04.2016r.

Skład komisji:

  1. Henryk Kondej –    przewodniczący  komisji
  2. Danuta Nowocin      –   członek
  3. Henryk Zalewa –   członek

Na  posiedzeniu w dniu  15.04.2016 roku o godz.1015  komisja  stwierdziła , że w    terminie składania ofert  do godz. 10 00   w  dniu 15.04.2016r. wpłynęły 3 oferty na:       Projekt przyłącza, węzła cieplnego i przyłączy do budynków Osiedla Warszawskiego w Morągu .

 Ofertę złożyła   firma :

  1. Zakład Ciepłownictwa „ECOL” Andrzej Gregorczyk 10-061 Olsztyn ul. Barczewskiego 18/17 na kwotę brutto 99 630,00 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści  złotych)
  1. Biuro Inwestycyjne „MATI14-300 Morąg ul. Przemysłowa 4A/34 na kwotę  brutto  88 560,00 zł     (osiemdziesiąt  osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt  złotych)
  1. EOS SANIT Tomasz Domański  10-693 Olsztyn                           Roweckiego 8/20  na kwotę brutto 99.876,00  zł  (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć  złotych)

Oferta Zakładu  Ciepłownictwa „ECOL” Andrzej Grzegporczyk 10-061 Olsztyn  nie spełnia wymogów zgodnie z punktem 7 i 8 zapytania ofertowego – brak wymaganych załączników.

Zgodnie z punktem 15 Zapytania Ofertowego komisja wybrała  firmę

Biuro Inwestycyjne „MATI” 14-300 Morąg ul. Przemysłowa 4A/34 na kwotę brutto 88.560.00 zł

 

Na tym w dniu 15.04.2016 roku posiedzenie zakończono.