Login: Hasło:
mpec - morag
Przerwa w dostawie ciepła


 Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 20.08.2014r. z przyczyn awarii nastąpiła przerwa w dostawie ciepła. Wznowienie dostaw ciepła przewiduje się do godzin wieczornych 20.08.2014 roku. Za utrudnienia przepraszamy. Prezes Zarządu


Autor: [Tadeusz Sobkowiak] - Dodano dnia: 2014-08-20

PRZETARG NA BUDOWĘ SIECI I PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO


Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

ul. Przemysłowa 20, 14-300 Morąg, tel. 089 757 26 27.| MMOGA

ogłasza dwuetapowy przetarg ofertowy na wykonanie sieci i przyłącza cieplnego do budynku mieszkalnego  ul. Leśna dz. nr  52/2, 60, 577/7, 577/21 obręb Morąg.

Zakres prac określa specyfikacja przetargu.fifa 15 coins

Specyfikację można pobrać ze strony internetowej http://mpec-morag.pl/.fifa 14 coins

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

Marcin Charzyński tel. 0503970636, Kondej Henryk tel.0897572627.fifa coins|

Oferta winna zawierać koszt realizacji całości zadania, gwarancję na wykonane prace oraz zastosowane materiały, termin rozpoczęcia i zakończenia prac.Fifa 15 coins|

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie spółki ul. Przemysłowa 20 do dnia 28.08.2014r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.08.2014r. o godz. 1030.

Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty fifa 14 coins oraz możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 


Autor: [Tadeusz Sobkowiak] - Dodano dnia: 2014-08-14

PRZERWA W DOSTAWIE CIEPŁĄ


Informujemy, że w dniach 04.08.2014 do 06.08.2014r. nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody do odbiorców zasilanych z Kotłowni Rejonowej w Morągu. Przerwa spowodowana jest koniecznością przeprowadzenia prac remontowych  na magistrali ciepłowniczej.

Za zaistniałe niedogodn ści przepraszamy.

 

 


Autor: [Marcin Charzyński] - Dodano dnia: 2014-07-23

PRZETARG NA BUDOWĘ PRZYŁĄCZA


Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

ul. Przemysłowa
20, 14-300 Morąg,
tel. 089 757 26 27.

ogłasza dwuetapowy przetarg otowy na wykonanie przyłącza cieplnego
do budynku mieszkalnego ul. Dębowa w Morągu.

Zakres prac określa specyfikacja przetargu.

Specyfikację można pobrać ze strony internetowej http://mpec-morag.pl/.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

Marcin Charzyński tel. 0503970636.

Oferta winna zawierać koszt realizacji całości zadania, gwarancję na wykonane prace oraz zastosowane materiały, termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie spółki ul. Przemysłowa 20 do dnia 18.07.2014r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.07.2014r.. o godz. 1030.

Spółka zastrzega sobie  prawo do swobodnego wyboru oferty oraz możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 


Autor: [Marcin Charzyński] - Dodano dnia: 2014-07-04

PRZETARG NA BUDOWĘ PRZYŁĄCZA


Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

ul. Przemysłowa 20, 14-300 Morąg, tel. 089 757 26 27.

ogłasza dwuetapowy przetarg ofertowy na wykonanie przyłącza cieplnego do budynku mieszkalnego  ul. Rubinowa 23 w Morągu.

Zakres prac określa specyfikacja przetargu.

Specyfikację można pobrać ze strony internetowej http://mpec-morag.pl/.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

Marcin Charzyński tel. 0503970636, Kondej Henryk tel.0897572627.

Oferta winna zawierać koszt realizacji całości zadania, gwarancję na wykonane prace oraz zastosowane materiały, termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie spółki ul. Przemysłowa 20 do dnia 17.06.2014r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.2014r. o godz. 1030.

Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


Autor: [Marcin Charzyński] - Dodano dnia: 2014-05-21

Strona:1 2 3 4 5 6 7 8
Copyright © m-web.pl