Login: Hasło:
mpec - morag
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI


Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

ul. Przemysłowa 20, 14-300 Morąg,

ogłasza przetarg ofertowy

na sprzedaż  nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym –pomieszczenia po byłej kotłowni, dla których Sąd Rejonowy w Ostródzie ZWKW w Morągu prowadzi księgę wieczystą:

-  nr EL20/00026865/9, położonej w Żabim Rogu nr 143, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 443/26 o powierzchni 0,0133 ha,

-  nr EL20/00026864/2, położonej w Żabim Rogu nr 144, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 443/27 o powierzchni 0,0133 ha.

Cena wywoławcza brutto 8 210,00 zł.

Wadium 1 200,00 zł.

 Cena nieruchomości uzyskana w przetargu jest płatna jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

Kondej Henryk tel.0897572627 w 20.

Marcin Charzyński tel.0897572627w 14.

Oferta winna zawierać proponowaną cenę za nieruchomość.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie spółki ul. Przemysłowa 20 do dnia 17.11.2015r. do godz. 10.00.

Wadium należy wpłacić do kasy przedsiębiorstwa lub na rachunek bankowy           

 nr 80 1160 2202 0000 0000 8752 8187 do dnia 16.11.2015r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11.2015r.o godz. 11.00.

Operat szacunkowy zamieszczony jest na stronie internetowej www.mpec-morag.pl zakładka "Przetargi i ogłoszenia"

Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty  oraz

możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 


Autor: [Marcin Charzyński] - Dodano dnia: 2015-10-20

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI


Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

ul. Przemysłowa 20, 14-300 Morąg,

ogłasza przetarg ofertowy

na sprzedaż  nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem węzła cieplnego, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie ZWKW w Morągu prowadzi księgę wieczystą nr EL20/00021543/1, położonej przy ul. Leśna 30 w Morągu, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 70/31 o powierzchni 0,01 ha.

Cena wywoławcza brutto 35 800,00 zł.

Wadium 5 000,00 zł.

 Cena nieruchomości uzyskana w przetargu jest płatna jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:  

 

Marcin Charzyński tel.0897572627w 14.

Kondej Henryk tel.0897572627w 20.

Oferta winna zawierać proponowaną cenę za nieruchomość.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie spółkiul. Przemysłowa 20 do dnia 17.11.2015r. do godz. 10.00.

Wadium należy wpłacić do kasy przedsiębiorstwa lub na rachunek bankowy           

 nr 80 1160 2202 0000 0000 8752 8187 do dnia 16.11.2015r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11.2015r. o godz. 11.00.

Operat szacunkowy oraz schemat pomieszczeń zamieszczony jest na stronie internetowej www.mpec-morag.pl zakładka "PRZETARGI I OGŁOSZENIA"

Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

UWAGA!

Istnieje możliwość zakupienia dodatkowych pomieszczeń po byłej hydroforniw tym budynku od PWiK Sp. z o.o. Morąg. Szczegóły biurze PWIK ul. Dąbrowskiego 24.

 


Autor: [Tadeusz Sobkowiak] - Dodano dnia: 2015-10-20

TARYFA DLA CIEPŁA 2015R


Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr OGD–4210-8(19)/2015/430/V/MF z dnia 14 sierpnia 2015 r. zatwierdził „Taryfę dla ciepła” ustaloną przez nasze Przedsiębiorstwo. Taryfa dla ciepła została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 17 sierpnia 2015 r  poz. 2957.

          W związku z powyższym , zgodnie z § 2 pkt 2 umowy o dostarczenie energii cieplnej od dnia 01.09.2015 r. będą obowiązywały nowe, niższe ceny i stawki opłat za dostarczaną energię cieplną.

Pełny tekst taryfy zamieszczony jest zakładce  "Taryfy BestWatchReplicas.com" oraz w formacie PDF w zakładce "Dokumenty do pobrania"Autor: [Tadeusz Sobkowiak] - Dodano dnia: 2015-08-26

PRZERWA REMONTOWA


               Informujemy  Odbiorców, że od godzin popołudniowych dnia 18.06.2015r przystąpiliśmy do rozruchu instalacji ciepłowniczych w pozostałej części Morąga. W godzinach wieczornych ciepła woda będzie u wszystkich Odbiorców.

Jeszcze raz przepraszamy za niedogodności związane z brakiem ciepłej wody w Państwa mieszkaniach

Replica Watches For Sale

.

 


Autor: [Tadeusz Sobkowiak] - Dodano dnia: 2015-06-19

Przyczyny i podstawy prawne ograniczeń dostaw ciepła.


Rolex Replica Watches


Autor: [Tadeusz Sobkowiak] - Dodano dnia: 2015-05-19

Strona:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Copyright © m-web.pl