Login: Hasło:
mpec - morag
PRZERWA W DOSTAWIE CIEPŁĄ


Informujemy, że w dniach 04.08.2014 do 06.08.2014r. nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody do odbiorców zasilanych z Kotłowni Rejonowej w Morągu. Przerwa spowodowana jest koniecznością przeprowadzenia prac remontowych  na magistrali ciepłowniczej.

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.


Autor: [Marcin Charzyński] - Dodano dnia: 2014-07-23

PRZETARG NA BUDOWĘ PRZYŁĄCZA


Miejskiereplica watches|| 
Przedsiębiorstwo replica watches|| 
Energetyki replica watches|| 
Cieplnej Spółka z o.o.Rolex replica||

ul. Przemysłowa Louis Vuitton replica handbags|| 
20, 14-300 Morąg, replica watches|| 
tel. 089 replica handbags|| 
757 26 27.

ogłaszalouis vuitton replica|| 
dwuetapowy przetarg oferreplica watches|| 
towy na wykonanie replica watches|| 
przyłącza cieplnego replica handbags|| 
do budynku replica watches|| 
mieszkalnego replica watches|| 
ul. DębowaRolex replica|| w Morągu.

Zakres prac określa specyfikacja przetargu.

Specyfikację można pobrać ze strony internetowej http://mpec-morag.pl/.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

Marcin Charzyński tel. 0503970636.

Oferta winna zawierać koszt realizacji całości zadania, gwarancję na wykonane prace oraz zastosowane materiały, termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie spółki ul. Przemysłowa 20 do dnia 18.07.2014r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.07.2014r.. o godz. 1030.

Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 


Autor: [Tadeusz Sobkowiak] - Dodano dnia: 2014-07-04

PRZETARG NA BUDOWĘ PRZYŁĄCZA


Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

ul. Przemysłowa 20, 14-300 Morąg, tel. 089 757 26 27.

ogłasza dwuetapowy przetarg ofertowy na wykonanie przyłącza cieplnego do budynku mieszkalnego  ul. Rubinowa 23 w Morągu.

Zakres prac określa specyfikacja przetargu.

Specyfikację można pobrać ze strony internetowej http://mpec-morag.pl/.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

Marcin Charzyński tel. 0503970636, Kondej Henryk tel.0897572627.

Oferta winna zawierać koszt realizacji całości zadania, gwarancję na wykonane prace oraz zastosowane materiały, termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie spółki ul. Przemysłowa 20 do dnia 17.06.2014r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.2014r. o godz. 1030.

Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


Autor: [Marcin Charzyński] - Dodano dnia: 2014-05-21

PRZETARG NA BUDOWĘ PRZYŁĄCZA


Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

ul. Przemysłowa 20, 14-300 Morąg, tel. 089 757 26 27.

ogłasza dwuetapowy przetarg ofertowy na wykonanie przyłącza cieplnego do budynku mieszkalnego  ul. Warmińska w Morągu.


Autor: [Marcin Charzyński] - Dodano dnia: 2014-05-20

Nowa Taryfa dla ciepła


Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr OGD–4210-43(23)/2013/430/IV/KKR z dnia 20 grudnia 2013 r. zatwierdził „Taryfę dla ciepła” ustaloną przez nasze Przedsiębiorstwo. Taryfa dla ciepła została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 27 grudnia 2013 r  poz. 3776.

          W związku z powyższym , zgodnie z § 2 pkt 2 umowy o dostarczenie energii cieplnej od dnia 01.02.2013 r. będą obowiązywały nowe ceny i stawki opłat za dostarczaną energię cieplną.

Pełny tekst taryfy zamieszczony jest zakładce "Taryfy" oraz w formacie PDF w zakładce "Dokumenty do pobrania"

 


Autor: [Marcin Charzyński] - Dodano dnia: 2013-12-30

Strona:1 2 3 4 5 6 7 8
Copyright © m-web.pl