Witamy na stronie internetowej MPEC Sp. z o.o. w Morągu

Witamy na stronie internetowej MPEC Sp. z o.o. w Morągu

Znajdą tutaj Państwo informacje na temat Spółki oraz bieżące ogłoszenia i przetargi.

Sprzedaż węgla

Sprzedaż węgla

Oferujemy sprzedaż węgla, miału oraz eko-groszku w atrakcyjnych cenach.

 

PRZETARG

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 20, 14-300 Morąg

OGŁASZA

POSTĘPOWANIE W TRYBIE „PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO” ZGODNIE Z REGULAMINEM UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA  Z O.O. W MORĄGU.

 

na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn:

„Modernizacja systemu ciepłowniczego Morąga w celu likwidacji niskiej emisji”

Procedurę przetargu, zakres i terminy prac określa specyfikacja przetargu.

 

Zapraszamy do zapoznania się z :

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Projekty – Kolonia Warszawska

Uwagi do przetargu

 

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2015r. o efektywności energetycznej informujemy że, decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki otrzymaliśmy ŚWIADECTWO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ  NR PL01738/2/00430/1-2015.

Świadectwo potwierdza deklarowaną oszczędność energii wynikającą z zrealizowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

swiadectwo-efektywnosci-energetycznej

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Morąg dnia 18.05.2016r.
PROTOKÓŁ nr 8/2016
z przetargu ofertowego na wykonanie przyłącza cieplnego do budynku dworca PKP ul. Dworcowa 16 w Morągu

NOWE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI MIEJSKIEJ

Rozpoczynamy prace polegające na przyłączeniach nowych odbiorców do sieci cieplnej. W dniu 16.05.2016r rozpoczynamy budowę przyłączy ciepłowniczych do nowo budowanych budynków wielorodzinnych przy ulicy Bolesława Prusa (od strony ul. Leśnej).

Prosimy o wyrozumiałość Odbiorców ciepła z budynku ul. Leśna 52. W dniu 16.05.2016r w godz. 10-18 nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody.

RUSZAJĄ PRACE REMONTOWE

W dniu 16.05.2016r przystępujemy do kompleksowej modernizacji węzła cieplnego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul Dąbrowskiego  16 C w Morągu. Zmodernizowany węzeł będzie posiadał w pełni automatyczną regulację parametrów technologicznych połączoną ze zdalną wizualizacją parametrów pracy.Węzeł został zbudowany przez pracowników działu remontowo-eksploatacyjnego naszej firmy – poniżej zdjęcie urządzenia przed montażem w budynku.

Kompaktowy węzeł cieplny

W dniach 16 – 18.05.2016r nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody do tego budynku. Za niedogodności z tym związane przepraszamy Odbiorów.