Witamy na stronie internetowej MPEC Sp. z o.o. w Morągu

Witamy na stronie internetowej MPEC Sp. z o.o. w Morągu

Znajdą tutaj Państwo informacje na temat Spółki oraz bieżące ogłoszenia i przetargi.

 

NOWA USŁUGA W MPEC SP. Z O.O. MORĄG

PROTOKÓŁ z przetargu na zadanie ” Modernizacja systemu ciepłowniczego Morąga w celu likwidacji niskiej emisji II etap”

PROTOKÓŁ nr 3/19

z przetargu na zadanie ” Modernizacja systemu ciepłowniczego Morąga w celu likwidacji niskiej emisji II etap”

Decyzja Burmistrza Morąga – drogi

Zapytania do przetargu

  1. Przyłącze do bud. Asnyka 10.

Ostatni odcinek wykonać jako przeciski pod posadzką .

2. Budynki z piwnicą.

Do kalkulacji cen przyjąć wszystkie budynki mają piwnice.

3. W załączniku 4/2/2 podano błędne długości i średnice. Prosimy o wykreślenie tego zapisu przy sporządzaniu oferty.

4. Czy przeglądy gwarancyjne będą dotyczyć także części podziemnej rurociągów?

Tylko w przypadku stwierdzenia przecieku lub nadmiernego promieniowania cieplnego możliwe będą punktowe odkrywki rurociągu.