Login: Hasło:
mpec - morag
Awarię usunięto.


 Awaria została usunięta. Przepraszamy za przerwę w dostawie ciepła. 


Autor: [Tadeusz Sobkowiak] - Dodano dnia: 2014-10-17

Awaria sieci ciepłowniczej


 Uwaga! - Przerwa w dostawie ciepła do częsci odbiorców. 


Autor: [Tadeusz Sobkowiak] - Dodano dnia: 2014-10-17

Przerwa w dostawie ciepła


 W związku z realzacją przyłącza do budowanego basenu miejskiego, w dniu 6 października nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej do części odbiorców w Morągu. 


Autor: [Tadeusz Sobkowiak] - Dodano dnia: 2014-10-02

Przerwa w dostawie ciepła


 Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 20.08.2014r. z przyczyn awarii nastąpiła przerwa w dostawie ciepła. Wznowienie dostaw ciepła przewiduje się do godzin wieczornych 20.08.2014 roku. Za utrudnienia przepraszamy. Prezes Zarządu


Autor: [Tadeusz Sobkowiak] - Dodano dnia: 2014-08-20

PRZETARG NA BUDOWĘ SIECI I PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO


Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

ul. Przemysłowa 20, 14-300 Morąg, tel. 089 757 26 27.| MMOGA

ogłasza dwuetapowy przetarg ofertowy na wykonanie sieci i przyłącza cieplnego do budynku mieszkalnego  ul. Leśna dz. nr  52/2, 60, 577/7, 577/21 obręb Morąg.

Zakres prac określa specyfikacja przetargu.fifa 15 coins

Specyfikację można pobrać ze strony internetowej http://mpec-morag.pl/.fifa 14 coins

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

Marcin Charzyński tel. 0503970636, Kondej Henryk tel.0897572627.fifa coins|

Oferta winna zawierać koszt realizacji całości zadania, gwarancję na wykonane prace oraz zastosowane materiały, termin rozpoczęcia i zakończenia prac.Fifa 15 coins|

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie spółki ul. Przemysłowa 20 do dnia 28.08.2014r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.08.2014r. o godz. 1030.

Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty fifa 14 coins oraz możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 


Autor: [Tadeusz Sobkowiak] - Dodano dnia: 2014-08-14

Strona:1 2 3 4 5 6 7 8 9
Copyright © m-web.pl