Archiwum: październik 2022

TARYFA DLA CIEPŁA

            Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją   Nr OGD.4210.48.2022.430.X.WA z dnia 28 października 2022r. zatwierdził „Taryfę dla ciepła” ustaloną przez nasze Przedsiębiorstwo.

          W związku z powyższym, zgodnie z §2 pkt2 umowy o dostarczenie energii cieplnej od dnia 12.11.2022r. będą obowiązywały nowe ceny i stawki opłat za dostarczaną energię cieplną.

Dokument jest dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”