Dokumenty do pobrania

TARYFA DLA CIEPŁA 2022R.

RODO INFORMACJE

Taryfa dla ciepła 2021r.

TARYFA DLA CIEPŁA 2019R

FLUORESCEINA RM 200%

Karta charakterystyki

Karta danych technicznych

Poniżej znajdą Państwo nowe taryfy dla ciepła oraz decyzje Urzędu Regulacji Energetyki.

Decyzja-Taryfa dla ciepła 2018r

Taryfa dla ciepła 2016- 2017

Wniosek o przyłaczenie do sieci oraz wzór umowy o dostawe ciepła

Poniżej znajdą Państwo wniosek o przyłaczenie do sieci cieplnej oraz wzór umowy o dostawe ciepła.

KRS

Poniżej znajdą Państwo wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz Akt Założycielski Spółki.

Koncesje

Poniżej znajdą Państwo koncesje na wytwarzanie, przesyłanie oraz dystybucję ciepła na lata 2017-2027.

REGULAMINY