Archiwum: czerwiec 2023

PRZETARG NA MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Miejskie przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spóła z o.o. ul. Przemysłowa 20, 14- 300 Morąg tel. 897572627, e-mail: sekretariat@mpec-morag.pl, dt@mpec-morag.pl  www.mpec-morag.pl  Wpisane do KRS nr 00000712010 – Sąd Rejonowy w Olsztynie,  NIP 7411444699,  REGON 510459057.

 

TRYB ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień MPEC Spółka z o.o. Morąg.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wykonanie kompleksowej usługi – montaż instalacji fotowoltaicznej zasilającej rozdzielnię nn w istniejącym budynku wraz z wykonaniem i uzgodnieniem projektu technicznego z dostawcą energii, p-poż,

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Dane techniczne:

– moc instalacji         – 2×50 kW,

– montaż na dachu wiaty /blacha trapezowa

  1. Inne

– gwarancja    – min. 10 lat

– certyfikaty   – CE

Plik oferty do pobrania:

Zapytanie o cenę fotowoltaika

PREFERENCYJNY ZAKUP OPAŁU

Działając na podstawie art. 14a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Gmina Morąg informuje o sprzedaży końcowej paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych:

1) termin składania wniosków o zakup: wnioski o zakup można składać od dnia 10 maja 2023 r. najpóźniej do 30 czerwca 2023 r.

2) szacunkowa ilość paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej wyrażona w tonach: 58,190.

3) cena za tonę paliwa stałego: 1 600 zł  brutto