Archiwum: grudzień 2016

NOWA TARYFA DLA CIEPŁA

W dniu 15 grudnia 2016 r. została wydana Decyzja nr OGD.4210.30.15.2016.430.VI.KG  Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  zatwierdzająca nową  taryfę dla ciepła. Decyzja została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego  dnia 16 grudnia 2016. poz. 5193.

Skan decyzji poniżej:

Taryfa dla ciepła 2016