Przetarg na opał rozstrzygnięty

PROTOKÓŁ Nr 2/2016

z przetargu ofertowego dwustopniowego na dostawę miału węglowego na rok 2016

Komisja powołana przez Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Morągu Zarządzeniem Nr 03/2016 z dnia 26.02.2016r.

Skład komisji:

 1. Marcin Charzyński – przewodniczący
 2. Danuta Nowocin – członek
 3. Henryk Zalewa – członek

Na posiedzeniu w dniu 03.03.2016 roku o godz. 10:30 komisja stwierdziła, że w terminie składania ofert do dnia 03.03.2016r. do godz. 10:00 wpłynęło 10 ofert.

Ofertę złożyli :

 1. Bartex Plus sp. z o.o.
  Cena netto za jedną tonę miału węglowego: 220,00 zł/t
 2. FHU Arkadiusz Adamczyk
  Cena netto za jedną tonę miału węglowego: 219,50 zł/t
 3. ENERGO sp. z o.o.
  Cena netto za jedną tonę miału węglowego: 219,00 zł/t
 4. BATEX Sp. z o.o.
  Cena netto za jedną tonę miału węglowego TRANSBUD: 223,00 zł/t
  Cena netto za jedną tonę miału węglowego: 234,00 zł/t
 5. ROWEX GROUP Sp. z o.o.
  Cena netto za jedną tonę miału węglowego: 230,00 zł/t
 6. „WĘGLOPASZ” Sp. z o.o.
  Cena netto za jedną tonę miału węglowego: 237,00 zł/t
 7. EDF Paliwa Sp. z o.o.
  Cena netto za jedną tonę miału węglowego: 239,00 zł/t
 8. „KTK Polska” Spółka z o.o.
  Cena netto za jedną tonę miału węglowego: 236,50 zł/t
 9. Firma Handlowa Towarzystwo Węglowe Spółka z o.o.
  Cena netto za jedną tonę miału węglowego: 256,50 zł/t

Do drugiego etapu zakwalifikowano dwie oferty z najniższą ceną.

Firmy zostały poinformowane o możliwości skorygowania ofert do godziny 13:00 dnia 03.03.2016 r.

W dniu 03.03.2016 r. o godz.13:00 komisja przystąpiła do drugiego etapu przetargu. Zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia wybrano firmę ENERGO sp. z o.o. 17-100 Bielsk Podlaski, która złożyła skorygowana ofertą na kwotę 212,00 zł/t (dwieście dwanaście złotych).

Na tym protokół niniejszy został zakończony i podpisany.