Przetarg na stronę internetową rozstrzygnięty

PROTOKÓŁ Nr 3/2016

z przetargu ofertowego dwustopniowego w trybie zapytania o cenę na zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej

Komisja powołana przez Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Morągu Zarządzeniem Nr 2/2016 z dnia 25.02.2016r.

Skład komisji:

  1. Marcin Charzyński – przewodniczący komisji
  2. Danuta Nowocin – członek
  3. Robert Stanisławowski – członek

W dniu 10.03.2016 roku o godz. 11:00 komisja przystąpiła do drugiego etapu przetargu na wykonanie strony internetowej.

Do drugiego etapu zakwalifikowano firmę:

  1. ROAN Agencja InterAktywna Maria Łubin 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Czereśniowa 6.
  2. NetCore Labs Sp. o.o. ul. Inwalidów Wojennych 20 56-100 Wołów.
  3. MICRON sp. z o.o. ul. Hoża 18/U1 25-612 Kielce.

Zgodnie z wymogami zawartymi Specyfikacji Warunków Zamówienia MPEC sp. z o.o. w Morągu wybrano firmę MICRON sp. z o.o. ul. Hoża 18/U1 25-612 Kielce.

Na tym protokół niniejszy został zakończony i podpisany.