Przetarg na projekt strony internetowej

PROTOKÓŁ Nr 1/2016

z przetargu ofertowego dwustopniowego w trybie zapytania o cenę na zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej

Komisja powołana przez Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Morągu Zarządzeniem Nr 2/2016 z dnia 25.02.2016 r.

Skład komisji:

 1. Marcin Charzyński – przewodniczący komisji
 2. Danuta Nowocin – członek
 3. Robert Stanisławowski – członek

Na posiedzeniu w dniu 01.03.2016 roku o godz. 11:00 komisja stwierdziła, że w terminie składania ofert do godz. 10:00 w dniu 01.03.2016 r. wpłynęło 5 ofert na zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej.

Ofertę złożyła firma:

 1. NetLand Sp. z o.o. na kwotę 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych)
 2. Agencja BLUPR na kwotę 15.200 zł (piętnaście tysięcy dwieście złotych)
 3. ROAN Agencja InterAktywna na kwotę 5.000 zł (pięć tysięcy złotych)
 4. NetCore Labs Sp. z o.o. na kwotę 4.878,05 zł (cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem złotych 05/100)
 5. MICRON sp. z o.o. ul. Hoża 18/U1 25-612 Kielce na kwotę 2.100 zł (dwa tysiące sto złotych)

Zgodnie z punktem 5 rozdziału VIII Specyfikacji Warunków Zamówienia MPEC sp. z o.o. w Morągu do drugiego etapu, który odbędzie się w dniu 10.03.2016 r. o godz. 11:00 zakwalifikowano oferty o najniższych cenach:

 1. ROAN Agencja Inter Aktywna
 2. NetCore Labs sp. z o.o.
 3. MICRON sp. z o.o. Kielce

Na tym w dniu 01.03.2016 roku posiedzenie zakończono.