Rozstrzygnięcie przetargu

PROTOKÓŁ Nr 07/2016

z przetargu ofertowego dwuetapowego na wykonanie sieci i przyłączy cieplnych do budynku ul. Leśna dz. 577/22, ul. Kwiatowa 11, ul. Rubinowa w Morągu

Komisja powołana przez Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Morągu Zarządzeniem Nr 8 /2016 z dnia 12.03.2016 r.

Skład komisji:

 1. Marcin Charzyński – przewodniczący komisji
 2. Danuta Nowocin – członek
 3. Henryk Kondej – członek

Na posiedzeniu w dniu 25.03.2016 roku o godz. 10:30 komisja stwierdziła, że w terminie składania ofert do godz. 10:00 w dniu 25.03.2016 r. wpłynęły 3 oferty na wykonanie przyłącza cieplnego do budynku mieszkalnego ul. Leśna w Morągu.

Ofertę złożyli następujący oferenci:

 1. „MOSKAL” Roman & Jarosław Moskal ul. Przemysłowa 7 14- 300 Morąg na kwotę:
  – ul. Leśna: 47.200,00 zł netto
  – ul. Kwiatowa: 24.400,00 zł netto
  – ul. Rubinowa: 14.800,00 zł netto
 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Kompakt” sp. z o.o. 82-300 Elbląg ul. Skrzydlata 28 na kwotę:
  – ul. Leśna: 66.000,00 zł netto
  – ul. Kwiatowa: 26.000,00 zł netto
  – ul. Rubinowa: 16.500,00 zł netto
 3. Przedsiębiorstwo Produjcyjno-Usługowe CIEPŁOSAN Piotr Michaluk 16-400 Suwałki na kwotę:
  – całkowity koszt wykonania zamówienia 96.256,09 zł netto
 4. MAZUR”: Chechłowski Zbigniew 10-690 Olsztyn ul. Jeziołowicza 12/5 na kwotę:
  – ul. Leśna: 69.317,28 zł netto
  – ul. Kwiatowa: 32.892,18 zł netto
  – ul. Rubinowa: 17.963,76 zł netto
 5. TERMO-TECH Firma Handlowo-Usługowa Waldemar Piotr Sarnacki 14-300 Morąg ul. Mickiewicza 8A/5 na kwotę:
  – ul. Leśna: 50.145,00 zł netto
  – ul. Kwiatowa: 30.122,88 zł netto
  – ul. Rubinowa: 15.280,70 zł netto
 6. DROZD CENTRUM TECHNIKI mgr inż. Adam Nowosad 82-300 Elbląg ul. Dolna 12 na kwotę:
  – ul. Leśna: 60.706,70 zł netto
  – ul. Kwiatowa: 42.000,03 zł netto
  – ul. Rubinowa: 21.702,04 zł netto
 7. Przedsiebiorstwo Konserwacji Urzadzeń Wodnych i Melioracyjnych „PEKUM” spółka z o.o. 10-108 Olsztyn ul. Lubelska 37 na kwotę:
  – ul. Leśna: 61.848,89 zł netto
  – ul. Kwiatowa: 31.760,84 zł netto
  – ul. Rubinowa: 16.233,66 zł netto

Zgodnie z punktem 5 rozdziału VIII Specyfikacji Warunków Zamówienia MPEC sp. z o.o. w Morągu do drugiego etapu zakwalifikowano oferty o najniższych cenach:

 1. „Moskal” Roman & Jarosław Moskal Morąg
 2. TERMO-TECH Waldemar Piotr Sarnacki

W dniu 25.03.2016 roku o godz. 10:50 oferenci zostali poinformowani o możliwości skorygowania ofert do godz. 11:30.

Do drugiego etapu przetargu przystąpiła firma:

 1. „Moskal” Roman & Jarosław Moskal Morąg
 2. TERMO-TECH Waldemar Piotr Sarnacki

Zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia komisja przyjęła skorygowana ofertę firmy: „MOSKAL” Roman & Jarosław Moskal Morąg na kwotę:
– ul. Leśna: 45.700,00 zł netto
– ul. Kwiatowa: 24.000,00 zł netto
– ul. Rubinowa: 14.000,00 zł netto

Na tym w dniu 25.03.2016 roku posiedzenie zakończono.