Projekty – Kolonia Warszawska

KOSZTORYSY:

Kosztorys ofertowy przyłącza wod-kan.

PRD budynek wymiennikowni ciepła-przedmiar  – nieaktualny

PRD-budynek-wymiennikowni-ciepla  -poprawki-31-10-16

Przedmiar robót. Sieć cieplna-wysokoparametrowa z osiedlowym węzłem cieplnym w Moragu.

Przedmiar robót. Sieć cieplna z przyłączami do bud. Kolonii Warszawskiej w Moragu.

Kosztorysy.kst

przedmiar-robot-siec-cieplna-z-przylaczami-do-bud-kolonii-warszawskiej-w-moragu

przedmiar-robot-siec-cieplna-wysokoparametrowa-z-osiedlowym-wezlem-cieplnym-w-moragu

kosztorys-przylacza-wod-kan

PROJEKTY SIECI I PRZYŁĄCZA:

Armatura przyłączeniowa

Morąg – opis bud. sieć cieplna – niskie

Morąg – opis bud. sieć cieplna – wysokie węzeł

Morąg – profil przyłącza część 1

Morąg – profil przyłącza część 2

Morąg – profil przyłącza część 3

Morąg – profil przyłącza część 4

Morąg – profil część 1-2

Morąg – profil część 3

Morąg – profil wysokie

Morąg – PZT część 1

Morąg – PZT część 2

Morąg – PZT część 3

Morąg – PZT wysokie

Morąg – schemat montażowy część 1

Morąg – schemat montażowy część 2

Morąg – schemat montażowy wysokie

Morąg – STWIOR sieć cieplna

Morąg – STWIOR wysokie węzeł

Morąg – węzeł cieplny przekroje

Morąg – węzeł cieplny rzut

Morąg – węzeł cieplny schemat

Przejście przez ścianę

Przejście przez ścianę z punktem stałym preizolowanym

Rury w wykopie

Studzienka zaworów

Typowe odgałęzienie

Zabezpieczenie kabli

Zawory odcinające

morag-przylacza-wodkan-profil-kanalizacji

morag-przylacza-wodkan-profil-woda

morag-przylacza-wodkan-pzt

morag-przylacza-wodkan-zestaw-wodomierzowy

morag-przylacza-wodkan-budynek

PROJEKT WYMIENNIKOWNI – BRANŻA BUDOWLANA:

Projekt – MPEC budynek techniczny

ZAŁĄCZNIKI DO SIWA EDYCJA:

zalaczniki-do-siwz

formularz-cenowy-wezel-cieplny

formularze-cenowe-sieci

harmonogramy-realizacji-sieci-morag