ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Morąg dnia 18.05.2016r.
PROTOKÓŁ nr 8/2016
z przetargu ofertowego na wykonanie przyłącza cieplnego do budynku dworca PKP ul. Dworcowa 16 w Morągu

Komisja powołana przez Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Morągu Zarządzeniem nr 11/2016 z dnia 17.05.2016 roku.
Skład Komisji :
1.    Marcin Charzyński        – przewodniczący
2.    Danuta Nowocin           – członek
3.    Henryk Kondej            – członek

Na posiedzeniu w dniu 18.05.2016 roku o godzinie 1030  komisja stwierdziła, że w terminie składania ofert do godz. 1000  dnia 18.05.2016 r. wpłynęło 5 ofert na wykonanie przyłącza cieplnego do budynku dworca PKP ul. Dworcowa 16 w Morągu.

Oferty złożyli następujący oferenci:
1.    „ MOSKAL” Roman & Jarosław Moskal 14-300 Morąg ul. Przemysłowa 7 na kwotę 50.275,00 zł
2.    DROZD Centrum Techniki mgr inż. Adam Nowosad 82-300 Elbląg ul. Dolna 12 na kwotę 55.067,09zł
3.    Elektro BUD Polskie Rury Preizolowane 35-205 Rzeszów ul. Przy Torze 1 na kwotę 122.800,00 zł
4.    HYDROTON Sp. z o.o. 82-300 Elbląg ul. Grunwaldzka 2/B18   na kwotę                                 98.096,00 zł
5.    EKO Energetyka i Ciepłownictwo Sp. z o.o. 07-410 Ostrołęka ul. Goworowska 2b/4 na kwotę  99.600,00 zł
Zgodnie z punktem 5 rozdziału VIII Specyfikacji Warunków Zamówienia MPEC sp. z o.o. w Morągu komisja przyjęła ofertę firmy: „MOSKAL” Roman & Jarosław Moskal Morąg na kwotę 50.275,00 zł.
Na tym  w dniu 18.05.2016 roku  posiedzenie zakończono.