Informacja o kwocie przeznaczonwj na sfinalizowanie zamówienia

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanychw ramach przedsięwzięcia

” BUDOWA KOTŁOWNI OPALANEJ BIOMASĄ O MOCY 4 MW W MORĄGU W CELU UZYSKANIA SYSTEMU EFEKTYWNWGO ENERGETYCZNIE”

 Kwota jaką zzamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

– 9 486 498,00 PLN brutto.

 

Poniżej plik pdf.

kwota przeznaczona na kocioł zrębka