Zapytanie do SIWZ ”Modernizacja systemu ciepłowniczego Morąga w celu likwidacji niskiej emisji”

 1. Sposób włączenia do sieci punkty W1, W2, W3,W4.

W1 – trójnik wznośny DN 50/65/50,

W2 – kontynuacja sieci Dn 50

W3 – trójnik wznośny DN 65/65/65,

W4 – trójnik wznośny DN 65/65/65,,

 • Rury osłonowe.

Rury osłonowe wg zaznaczenia w dokumentacji projektowej ( tylko te odcinki)

 • Średnica odcinka t51-pkt 40.

t51-pkt 40 dn 32

              zgodnie z załącznikiem „Aktualizacja danych w PT Sieci i przyłączy Kolonia Warszawska II Etap” tego odcinka nie wykonujemy.

 • Odcinek istniejący Radna 27.

Wykonano od strony budynku 6mb przyłącza.

 • Projekt Organizacji Ruchu – konieczność wykonania.

Inwestor nie posiada projektu organizacji ruchu – wykonawca wykona i uzgodni harmonogram z właścicielem dróg tj Urzędem Gminy Morąg.

 • Badania geologiczne gruntu.

Brak badań geologicznych – nie przewiduje się ich wykonywania,

 • Przyłącze Asnyka 10
 • Budynki zaopatrzone w piwnice.

Brak  danych o piwnicach.

 • Wymagania dotyczące liczników ciepła.

UWAGA !   Wykonawca nie montuje układów pomiarowych. Przyłącze kończy się zaworami odcinającymi oraz spinką.

 1. Pompowanie i odwodnienie wykopów.

W gestii wykonawcy

 1. Zawory odpowietrzające.

Oznaczenie w dokumentacji SO1 do SO5 odpowietrzenia.

 1. Punkty stałe w ścianach budynków.

Nie przewiduje się montażu w ścianach przyłączanych budynków punktów stałych.

 1. Rodzaje trójników.

Na przyłączach do budynków stosować trójniki wznośne.

 1. Podział sieć ciepłownicza / przyłącza

Sieci cieplne

Dn 40   

 t1-t46, t4-SO2, t8-pkt39,

t50-t51 nie wykonujemy.

Dn 50

T38-p36

Dn 65 całość sieć cieplna,

Pozostałe odcinki – przyłącza