Zapytania do przetargu

  1. Przyłącze do bud. Asnyka 10.

Ostatni odcinek wykonać jako przeciski pod posadzką .

2. Budynki z piwnicą.

Do kalkulacji cen przyjąć wszystkie budynki mają piwnice.

3. W załączniku 4/2/2 podano błędne długości i średnice. Prosimy o wykreślenie tego zapisu przy sporządzaniu oferty.

4. Czy przeglądy gwarancyjne będą dotyczyć także części podziemnej rurociągów?

Tylko w przypadku stwierdzenia przecieku lub nadmiernego promieniowania cieplnego możliwe będą punktowe odkrywki rurociągu.