SPRZEDAŻ WĘGLA

Poniżej  NOWY, opracowany przez MOPS, zatwierdzony przez naszego radcę prawnego, wniosek o zakup węgla po cenach preferencyjnych.

Składanie wniosków do MOPS do końca czerwca, sprzedaż do końca lipca, cena 1600 zł/tona.

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA