SPRZEDAŻ KOPARKI

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  Spółka z o.o. w Morągu

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż koparki FORTSCHRITT

typ. T 174/2A , nr podwozia 15100, rok produkcji 1988

Cena wywoławcza wynosi 8500,00 zł brutto.

Ładowarkę można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Informacji udziela Łukasz Gieszczyński tel. 728483614

Oferty należy składać na piśmie w sekretariacie spółki do dnia 20.01.2022r.