PROTOKÓŁ

z przetargu ofertowego na dostawy opały na sezon 2021/22