MODERNIZACJA INSTALACJI ODPYLANIA w KOTŁOWNI REJONOWEJ

W bm. zakończyliśmy zadanie pt. ,,Modernizacja odpylania kotła typu WR-8M” w zakresie wykonanie cyklofiltra typu FCZ- 28 do oczyszczania pyłów w spalinach z kotła WR-8M.  Zadanie realizowano w ramach dofinansowania w formie pożyczki przez WFOŚIGW w Olsztynie – Umowa Pożyczki nr 00132/16/15084/OA-OD/P z dnia 14.10.2016 r.

sight_2016_11_22_091424_434

KORZYSTAMY Z DOFINANSOWANIA

WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

 

wfos%c2%81igw_logo-podstawowa-poziom-skrot_vectorized