Przetargi

PRZETARG NA OPAŁ 2022/2023

SPRZEDAŻ KOPARKI

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  Spółka z o.o. w Morągu

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż koparki FORTSCHRITT

typ. T 174/2A , nr podwozia 15100, rok produkcji 1988

Cena wywoławcza wynosi 8500,00 zł brutto.

Ładowarkę można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Informacji udziela Łukasz Gieszczyński tel. 728483614

Oferty należy składać na piśmie w sekretariacie spółki do dnia 20.01.2022r.

SPRZEDAŻ ŁADOWARKI

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  Spółka z o.o. w Morągu

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż Ładowarka Stalowa Wola 510 C, nr fab. 4770, stan licznika motogodzin 16327.

Cena wywoławcza wynosi 18 000,00 zł brutto.

Ładowarkę można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Informacji udziela Łukasz Gieszczyński tel. 728483614

Oferty należy składać na piśmie w sekretariacie spółki do dnia04.01.2022r.

PROTOKÓŁ

z przetargu ofertowego na dostawy opały na sezon 2021/22

ZAPYTANIE O CENĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

WYJAŚNIENIA

 1. Zamawiający posiada obecnie umowy rozdzielone (sprzedaż, dystrybucja) dla punktów podanych w SWZ
 2. Umowy dystrybucyjne na czas nieokreślony,
 3. Obecne umowy sprzedaży zawarte są do końca 2021r.
 4. Umowy można zawrzeć korespondencyjnie, elektronicznie.
 5. Parametry dystrybucyjne nie są przedmiotem postępowania.
 6. Cena netto podana w postępowaniu będzie obowiązywać cały 2022 rok.
 7. Ilości kWh podane w załączniku wynikają ze zużycia energii w2021r. Rozliczenie za rok 2022 będzie na podstawie faktycznego zużycia.
 8. Wskazania liczników do odczytu przekazuje OSD, dopuszczamy wystawianie faktur szacunkowych.
 9. Ceny w ofercie podawane są netto bez akcyzy.
 10. Zamawiający jest odbiorcą końcowym.
 11. Termin płatności faktury może być negocjowany oddzielnie.
 12. Układ pomiarowy w grupie B23 jest dostosowany do TPA.
 13. Rozpoczęcie dostaw energii winno nastąpić od 01-01-2022r.