ZESTAWIENIE OFERT WEDŁUG ILOŚCI UZYSKANYCH PUNKTÓW

Poniżej zestawienie ofert na zadanie ” Modernizacja systemu ciepłowniczego Morąga w celu likwidacji niskiej emisji:

Zestawienie ofert wg ilości uzyskanych punktów