ZAPYTANIE O CENĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

WYJAŚNIENIA

 1. Zamawiający posiada obecnie umowy rozdzielone (sprzedaż, dystrybucja) dla punktów podanych w SWZ
 2. Umowy dystrybucyjne na czas nieokreślony,
 3. Obecne umowy sprzedaży zawarte są do końca 2021r.
 4. Umowy można zawrzeć korespondencyjnie, elektronicznie.
 5. Parametry dystrybucyjne nie są przedmiotem postępowania.
 6. Cena netto podana w postępowaniu będzie obowiązywać cały 2022 rok.
 7. Ilości kWh podane w załączniku wynikają ze zużycia energii w2021r. Rozliczenie za rok 2022 będzie na podstawie faktycznego zużycia.
 8. Wskazania liczników do odczytu przekazuje OSD, dopuszczamy wystawianie faktur szacunkowych.
 9. Ceny w ofercie podawane są netto bez akcyzy.
 10. Zamawiający jest odbiorcą końcowym.
 11. Termin płatności faktury może być negocjowany oddzielnie.
 12. Układ pomiarowy w grupie B23 jest dostosowany do TPA.
 13. Rozpoczęcie dostaw energii winno nastąpić od 01-01-2022r.