SPRZEDAŻ ŁADOWARKI

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  Spółka z o.o. w Morągu

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż Ładowarka Stalowa Wola 510 C, nr fab. 4770, stan licznika motogodzin 16327.

Cena wywoławcza wynosi 18 000,00 zł brutto.

Ładowarkę można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Informacji udziela Łukasz Gieszczyński tel. 728483614

Oferty należy składać na piśmie w sekretariacie spółki do dnia04.01.2022r.