Przetarg na opał II tura

W dniu 12.05.2020r. o godz. 1300 komisja przystąpiła do drugiego etapu przetargu. Oferenci przedstawili swoje oferty na ekogroszek:

TRANSBUD P. Nowak J. Magosiewicz S.J.

ul. Gdańska 60, 84-240 Reda

cena za jedna tonę ekogroszku:                               397,00 zł/t

(słownie: trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych)

  • „Węglopasz” Sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań

cena netto za jedną tonę ekogroszku:                    395,00 zł/t

(słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych)

Oferty na zakup miału:

TRANSBUD P. Nowak J. Magosiewicz S.J.

ul. Gdańska 60, 84-240 Reda

cena za jedna tonę miału:                                       218,00 zł/t

(słownie dwieście osiemnaście złotych)

  • KREX spółka z.o.o.

ul. Kleszczelowska 84 A, 17-100 Bielsk Podlaski

cena z jedną tonę miału:                                         218,50 zł/t

(słownie: dwieście osiemnaście złotych 50/100)

Zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, na zakup ekogroszku wybrano firmę:

  1. Węglopasz” Sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań

cena netto za jedną tonę ekogroszku:                    395,00 zł/t

(słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych)

Natomiast na zakup miału wybrano:

  • TRANSBUD P. Nowak J. Magosiewicz S.J.

ul. Gdańska 60, 84-240 Reda

cena za jedną tonę miału:                                        218,00 zł/t

(słownie dwieście osiemnaście złotych

Uwagi :

W dniu 13.05.2020 r. o godz. 8.30 wpłynęła oferta od firmy BARTEX Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz. Oferta wpłynęła po terminie i w dniu 13.05.2020 r. zostanie odesłana bez otwierania.

Na tym protokół niniejszy został zakończony i podpisany: