Przetarg na opał 2020

Morąg, dn. 12.05.2020 r.
PROTOKÓŁ Nr 1/2020
Z przetargu ofertowego dwustopniowego na dostawę miału węglowego i ekogroszku na rok 2020 Komisja powołana przez Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Morągu Zarządzeniem Nr 5/2020 z dnia 07.05.2020 r.
Skład komisji:

Marcin Charzyński – przewodniczący

Łastowska Magdalena – członek

Sobkowiak Krzysztof – członek
Na posiedzeniu dnia 12.05.2020 roku o godzinie 1030 wpłynęły:
Oferty na ekogroszek:

„Węglopasz” Sp. z o.o.
ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań
cena netto za jedną tonę ekogroszku: 399,00 zł/t
(słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych)

TRANSBUD P. Nowak J. Magosiewicz S.J.
ul. Gdańska 60, 84-240 Reda
cena netto za jedną tonę ekogroszku: 410,00 zł/t
(słownie: czterysta dziesięć złotych)

ENERGO Sp. z o.o.
ul. Kleszczelowska 84A, 17-100 Bielsk Podlaski
cena netto za jedną tonę ekogroszku: 540,00 zł/t
(słownie: pięćset czterdzieści złotych)

Dameta Polska Sp. z o.o.
ul. M Konopnickiej 2A, 11-200 Bartoszyce
cena netto za jedną tonę ekogroszku: 430,00 zł/t
(słownie: czterysta trzydzieści złotych)

KREX spółka z o.o.
ul. Kleszczelowska 84 A, 17-100 Bielsk Podlaski
cena netto za jedną tonę ekogroszku: 460,00 zł/t
(słownie: czterysta sześćdziesiąt złotych)
Oferty na miał:

KREX spółka z.o.o.
ul. Kleszczelowska 84 A, 17-100 Bielsk Podlaski
cena z jedną tonę miału: 223,00 zł/t
(słownie: dwieście dwadzieścia trzy złote)

TRANSBUD P. Nowak J. Magosiewicz S.J.
ul. Gdańska 60, 84-240 Reda
cena za jedna tonę miału: 221,00 zł/t
(słownie dwieście dwadzieścia jeden złotych)

CARBO Spółka Jawna
ul. Reymonta 2 97-500 Radomsko
cena za jedna tonę miału: 254 zł/t
(słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery złote)

WIK Sp. z o.o.
ul. Cegielna 7, 44-200 Rybnik
cena za jedna tonę miału: 259 zł/t
(słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych)

BARTEX Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz
cena za jedna tonę miału: 247,50 zł/t
(słownie : dwieście czterdzieści siedem złotych 50/100)

WĘGLOKOKS S.A.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
cena za jedna tonę miału: 277,20 zł/t
(słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem złotych 20/100)

Dameta Polska Sp. z. o.o.
ul. M. Konopnickiej 2A, 11-200 Bartoszyce
cena za jedna tonę miału: 239,00 zł/t
(słownie: dwieście trzydzieści dziewięć złotych)

KTK Polska Spółka z. o. o.
ul. Nowomiejska 3, 80-864 Gdańsk
cena za jedna tonę miału: 242,00 zł/t
(słownie: dwieście czterdzieści dwa złote)

ENERGO Sp. z o.o.
ul. Kleszczelowska 84A, 17-100 Bielsk Podlaski
cena za jedna tonę miału: 264,00 zł/t
(słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery złote)

„Węglopasz” Sp. z o.o.
ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań
cena za jedna tonę miału: 227,80 zł/t
(słownie: dwieście dwadzieścia siedem złotych 80/100)

Do drugiego etapu zakwalifikowano dwie oferty z najniższą ceną. Obie firmy zostały poinformowane
o możliwości skorygowania ofert do godziny 13:00 dnia 12.05.2020r.
Z ofert na ekogroszek zakwalifikowały się następujące firmy:„Węglopasz” Sp. z o.o.
ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań
cena netto za jedną tonę ekogroszku: 399,00 zł/t
(słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych)

TRANSBUD P. Nowak J. Magosiewicz S.J.
ul. Gdańska 60, 84-240 Reda
cena netto za jedną tonę ekogroszku: 410,00 zł/t
(słownie: czterysta dziesięć złotych)
Z ofert na miał zakwalifikowały się następujące firmy:

KREX spółka z.o.o.
ul. Kleszczelowska 84 A, 17-100 Bielsk Podlaski
cena z jedną tonę miału: 223,00 zł/t
(słownie: dwieście dwadzieścia trzy złote)

TRANSBUD P. Nowak J. Magosiewicz S.J.
ul. Gdańska 60, 84-240 Reda
cena za jedna tonę miału: 221,00 zł/t
(słownie dwieście dwadzieścia jeden złotych)

Na tym protokół niniejszy został zakończony i podpisany.