PROTOKÓŁ z przetargu na zadanie ” Modernizacja systemu ciepłowniczego Morąga w celu likwidacji niskiej emisji II etap”