NOWA TARYFA DLA CIEPŁA

            Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr OGD.4210.8.2019.430.VIII.AC z dnia 07 sierpnia 2019 r. zatwierdził „Taryfę dla ciepła” ustaloną przez nasze Przedsiębiorstwo. Taryfa dla ciepła została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 09 sierpnia 2019 r  poz. 4044.

          W związku z powyższym , zgodnie z § 2 pkt 2 umowy o dostarczenie energii cieplnej od dnia 01.09.2019 r. będą obowiązywały nowe ceny i stawki opłat za dostarczaną energię cieplną.