Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Działając na podstawie art. 14a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Gmina Morąg informuje o sprzedaży końcowej paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych:

1) termin składania wniosków o zakup: wnioski o zakup można składać od dnia 10 maja 2023 r. najpóźniej do 30 czerwca 2023 r.

2) szacunkowa ilość paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej wyrażona w tonach: 58,190.

3) cena za tonę paliwa stałego: 1 600 zł  brutto