Z ogromnym smutkiem i żalem  przyjęliśmy wiadomość o śmierci  naszego wieloletniego Prezesa

śp.

Tadeusza Sobkowiaka

Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia.