Autor: Marcin Charzyński

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zamawiający i miejsce realizacji zamówienia– 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. Morągu

14-300 Morąg ul. Przemysłowa 20

NIP 7411444699, REGON 510459057

+48 89 757 26 27 sekretariat@mpec-morag.pl ; dt@mpec-morag.pl

 Tryb postępowania – przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia sektorowego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Morągu; 14-300 Morąg ul. Przemysłowa 20.

 Nazwa inwestycji – Budowa kotłowni opalanej biomasą o mocy 4 MW w Morągu w celu uzyskania systemu efektywnego energetycznie

 Termin i miejsce składania ofert 09.10.2023 r. do godz. 1000 za termin złożenia oferty uznany zostanie termin wprowadzenia dokumentów elektronicznych na podany adres.

 Adres e-mai, na który należy wysłać ofertę –  sekretariat@mpec-morag.pl.

 Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia – Marcin Charzyński tel. 503 970 636 e-mail: dt@mpec-morag.pl

Przedmiot zamówienia – Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie „pod klucz” modernizacji istniejącej Ciepłowni Miejskiego Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Morągu polegające na budowie układu produkcji energii cieplnej z wykorzystaniem OZE (biomasa)

Kategoria ogłoszenia – roboty budowlane

Termin zakończenia realizacji zamówienia – 31.12 2025 r

 Kontakt z Zamawiającym – W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną adres e-mail –

 sekretariat@mpec-morag.pl ; dt@mpec-morag.pl

Specyfikacja oraz pozostałe dokumęty dotyczące przetargu znajdują się na stronie

BIP –  https://bip.mpec-morag.pl/przetargi

 

 

REGULAMINY

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ

Przetarg na „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu”

protokół inżynier kontraktu

PRZETARG FOTOWOLTAIKA

Poniżej przedstawiamy zestawienie ofert na montaż instalacji fotowoltaicznej.

oferty fotowoltaiki

PRZETARG

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 20, 14-300 Morąg

ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie kompleksowej usługi

pełnienie funkcji INŻYNIERA KONTRAKTU dla przedsięwzięcia:

„Budowa kotłowni opalanej biomasą o mocy 4 MW w Morągu w celu uzyskania systemu efektywnego energetycznie”

Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

MATERIAŁY DO POBRANIA:

Inżynier Kontraktu_SWZ

UMOWA – WZÓR