Przetargi

PROTOKÓŁ

„Wdrożenie e-usług w MPEC Morąg II”

Komunikat o unieważnieniu postępowania na „Wdrożenie e-usług w MPEC Sp. z o.o. Morąg”

Na podstawie Art.93 ustęp 1.punkt 7 ustawy PZP w związku z błędem związanym z nieopublikowaniem ogłoszenia na stronach portalu UZP w dniu  kiedy było umieszczone na stornie internetowej Zamawiającego postępowanie jest obarczone wada niemożliwa do usunięcia.

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKÓW I SIWZ-1

PRZETARG NA „Wdrożenie e-usług w MPEC Morąg II”