Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, prosimy wszystkich interesantów o ograniczenie kontaktów osobistych w naszej firmie i w miarę możliwości załatwianie spraw drogą e-meail-ową lub telefonicznie.

tel. 897572627

e-meil sekretariat@mpec-morag.pl

TARYFA DLA CIEPŁA 2019R.

NOWA TARYFA DLA CIEPŁA

            Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr OGD.4210.8.2019.430.VIII.AC z dnia 07 sierpnia 2019 r. zatwierdził „Taryfę dla ciepła” ustaloną przez nasze Przedsiębiorstwo. Taryfa dla ciepła została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 09 sierpnia 2019 r  poz. 4044.

          W związku z powyższym , zgodnie z § 2 pkt 2 umowy o dostarczenie energii cieplnej od dnia 01.09.2019 r. będą obowiązywały nowe ceny i stawki opłat za dostarczaną energię cieplną.

PROTOKÓŁ z przetargu na zadanie ” Modernizacja systemu ciepłowniczego Morąga w celu likwidacji niskiej emisji II etap”

PROTOKÓŁ nr 3/19

z przetargu na zadanie ” Modernizacja systemu ciepłowniczego Morąga w celu likwidacji niskiej emisji II etap”